Návod na složení

Následující obrázkový návod tě provede krok za krokem sestavením Míčkoflusu. Stavba je rozdělena do několika kroků, které není třeba vykonávat v daném pořadí. Pouze poslední krok, kompletace, je závislý na všech ostatních.

Výrobní podklady

Pokud nevlastníš dílky na Míčkoflus, je možné si je sám vypálit na laseru.

Zdrojové soubory

Podklady pro pálení na laser

Veškeré podklady pro výrobu pálených dílů je možné najít v tomto archívu. Ten obsahuje SVG soubory pro jednotlivé desky. Dřevěné díly jsou páleny z 3mm překližky, plexisklové díly z 3mm plexiskla. Červená barva značí řezání, ostatní barvy značí gravírování.

Obecné rady

Sestavení Míčkoflusu není náročné, některé kroky však vyžadují pečlivost. Čti proto návod pozorně a obzvláště platí: dvakrát měř a jednou řež neboli dvakrát přikládej na sucho a jednou natírej lepidlem. Pro sestavení budeš potřebovat:

 • ostrý modelářský nebo zalamovací nůž,
 • vrtačku a vrták o průměru 3mm,
 • kousek smirkového papíru,
 • křížový šroubovák,
 • kleště,
 • pájku,
 • lepidlo na dřevo (Herkules),
 • vteřinové lepidlo a
 • tavné lepidlo.

Vylamování dílů z panelu

Všechny dílky jsou vyřezány z desky překližky. Pro snadnou manipulaci jsou díly v panelu uchyceny můstky - malými neprořezanými kousky dřeva. Samy tedy díly nevypadnou a je třeba je opatrně vylomit. V případě komplikovanějších nebo těžce vyloupnutelných dílů desku otoč a můstky přeřízni nožem!

Přední strana překližky s díly - můstky zde nejsou patrné.
Zadní strana překližky s díly - všimni si patrných můstků (tenkých, neproříznutých úseků).
Před vyloupnutím je vhodné můstky přeříznout nožem.

Značení dílů

Téměř všechny dílky mají popisek ve formátu číslo-písmeno. Výjimkou jsou plexisklové a malé díly. Číslo značí komponentu míčkoflusu (např. podvozek, věž apod.), písmeno značí dílek v komponentě.

Lepení dílů k sobě

Všechny dílky obsahují zámečky, které ti umožní dílky přesně napozicovat a často vyloučí i špatné složení. Díky zámečkům si můžeš zkusit některé kroky prvně "nasucho" bez lepidla a následně po ověření toho, že do sebe zapadají, je můžeš natřít lepidlem.

Na lepení dřeva k sobě používej lepidlo Herkules - s výhodou v malém balení s aplikátorem. Na lepení dřeva s jiným materiálem doporučujeme používat vteřinové lepidlo.

Lepidlo na lepení dřeva.
Lepidlo na lepení ostatních materiálů.

Při skládání na sucho si všimni, které plochy se sebe dotýkají - to jsou ty plochy, které musíš natřít lepidlem. A kolik dávat lepidla? Tak akorát, aby vyplnilo všechny mezery - po stlačení dílků by mělo ze spoje vytéci trochu lepidla, ne však příliš. Toto přebytečné lepidlo můžeš utřít kouskem hadru nebo papírovou utěrkou.

Nanesení lepidla na lepenou hranu.
Správné množství vytečeného lepidla.
Málo lepidla - žádné se nevytlačilo.
Příliš lepidla - většina ho byla vytlačena ven.

Převrtávání

Laser není všemocný a bohužel ne všechny drobné díry zvládne vyřezat přesně. Proto je vhodné některé díry převrtat a návod na to upozorní. Nejlepší je převrtávat na stojanové vrtačce, která zajistí kolmost díry. Díry v modelu jsou dvojího typu:

 • díry na těsno: takové, v nichž má hřídelka sama držet a hýbat s ní lze pouze přiměřenou silou. Tyto díry převrtáváme vrtákem 3 mm.
 • díry na volno: takové, v nichž má hřídelka sama klouzat a volně se otáčet. Tyto díry převrtáváme vrtákem 3,1 mm. Pokud takový vrták nemáš, je možné díru převrtat vrtákem o průměru 3 mm a následně lehce zvětšit kulatým pilníkem.

Řídicí elektronika

Řídicí elektronika je navržena jako univerzální deska pro řízení různých robotických platforem. Pro získání funkční elektroniky pro Míčkoflus stačí osadit jen některé součástky.

Přední strana neosazené desky, součástky budeme osazovat pouze na tuto přední stranu.
Zadní strana neosazené desky.
Dostatečné osazení řídicí elektroniky pro splnění základní funkcionality Míčkoflusu.

V průběhu osazování vždy vezmeme všechny stejné součástky a osadíme je na desku podle fotografie. Pokročilejší uživatelé mohou použít jako návod osazovací výkres.

Osadíme 2 ks čipu 74HC595 (IC2 a IC3). Dáváme si pozor na orientaci čipu. Zobáček na čipu musí souhlasit s nakresleným zobáčkem na desce.
Osadíme SMD 1206 kondenzátory. Kondenzátory C1 a C2 mají kapacitu 100 nF a kondenzátory C3 a C4 mají kapacitu 10 uF. Na polaritě ani v jednom případě nezáleží.
Osadíme tři tlačítka SW1, SW2 a SW3.
Osadíme diody D1 a D2. Bílý proužek na diodě musí v obou případech souhlasit s bílým proužkem nakresleným na desce.
Osadíme rezistorové sítě RN1, RN2, RN3, RN4 a RN5. Na orientaci nezáleží.
Osadíme 4 svíticí diody LED1, LED2, LED3 a LED4. Doporučuji dodržet barvy podle obrázku. LED1 - červená; LED2 - žlutá; LED3 - zelená; LED4 - modrá. Zploštělá strana diody musí souhlasit se zploštěním nakresleným na desce.
Ke čtyřem LED osadíme ochranné rezistory R11, R12, R13 a R14. Na polaritě rezistorů nezáleží. Doporučená hodnota rezistorů je 1,5 kOhm.
Podobně jako 4 signalizační LED osadíme i napájecí LED. Tato dioda bude svítit, právě když je Míčkoflus zapnutý. Doporučená barva je zelená a velikost ochranného rezistoru opět 1,5 kOhm. Zploštělá strana diody musí souhlasit se zploštěním nakresleným na desce. Na polaritě rezistoru nezáleží.
Osadíme rezistory R18 a R55. Jejich hodnota je 2 MOhm. Na polaritě nezáleží.
Osadíme rezistor R5. Jeho hodnota je 100 kOhm. Na polaritě nezáleží.
Osadíme rezistory R3, R8, R9, R10, R19 a R56. Jejich hodnota je 10 kOhm. Na polaritě nezáleží.
Osadíme tranzistory Q2 a Q4. Zploštělá strana tranzistoru musí souhlasit se zploštěním nakresleným na desce.
Osadíme dutinkové lišty pro ESP32 mikrokontrolér. Tyto lišty nám umožní později vyměňovat ESP32 DevKitC.
Osadíme stabilizátor nebo spínaný zdroj podle obrázku. Chladicí hliník na stabilizátoru musí být orientován směrem k popiskům. Stabilizátor připájíme k pinům OUT, GND a IN. Pin EN necháme volný. (Pokud použijeme spínaný zdroj, zapojíme všechny piny podle popisků.)
Připájíme výkonový tranzistor Q1. Pokud máte k dispozici dva tyto tranzistory, osaďte i Q3 (funguje jako ochrana proti přepolování). Chladicí hliník na tranzistoru musí souhlasit s bílým proužkem na desce.
Připájíme svorkovnici IN tak, aby otvory směřovaly ven z desky.
Připájíme pinheady podle obrázku. Tyto pinheady slouží pro připojení tlačítek ON a OFF k zapnutí a vypnutí celého Míčkoflusu.
Na součástce Q3 propojíme prostřední a pravý (u tlačítek) otvor drátem podobně, jako na obrázku. Tento krok proveďte jen v případě, že máte pouze jeden tranzistor Q1 - jinak osaďte jak Q1, tak Q3.
Svorkovnice M1 až M8 nejprve zacvakneme vedle sebe. Teprve potom spojené svorkovnice M1 až M8 připájíme k desce opět otvory směrem ven z desky.
Připojíme pinheady M1 až M8 podle obrázku. Doporučuji nejprve naskládat pinheady do dutinkové lišty a teprve potom celou skupinu pinheadů připájet k desce.
Nachystáme si tři DVR8833 regulátory podle obrázku. Přiložené pinheady připájíme nejprve k regulátoru a teprve potom celou součástku s pinheady připájíme k desce. (Jde o regulátory otáček k motorům. Míčkoflus má celkem 5 motorů. Každý regulátor umí řídit nejvýše dva motory. Stačí nám tedy 3 regulátory.)
Připájíme 3 nachystané regulátory DRV8833 k desce. Čtvrtý zatím není potřeba, neboť Míčkoflus má pouze 5 motorů. Regulátory připojujeme postupně od nápisu IN k nápisu OUT. Na desce tedy zůstane volné místo ještě pro jeden regulátor u nápisu OUT.

Nyní přivedeme napájení a vyzkoušíme, že deska funguje podle očekávání. Zejména jestli jde zapnout a vypnout pomocí tlačítek ON a OFF. Pokud všechno funguje, můžeme ještě doplnit IO expander.

Připojíme IO expandér (na desce označen jako IC1). Zobáček na čipu musí souhlasit se zobáčkem nakresleným na desce. Jde o IO expandér MCP23017SP, který nám později umožní připojit k Míčkoflusu další periferie. Pro roztočení motorů a základní ovládání není potřeba.
Nakonec vložíme do připájených dutinek ESP32 DevKitC, který obsahuje procesor ESP32. Pomocí tohoto procesoru budeme celý Míčkoflus řídit. Pozorně se podívejte na nákres na desce a ESP32 DevKitC vložte podle obrázku.
Máme hotovo. Je na čase nahrát program do procesoru a připojit motory. Potom vyzkoušíme, jestli všechno funguje. Hodně štěstí!

Podvozek

Na podvozek budeš potřebovat:

 • Desku pro stavbu podvozku
 • 2 motory s koly
 • 4 kolíky délky 30 mm
 • 6 šroubků M3 délky 10 mm
 • 6 matiček M3
 • 4 banánkové konektory
 • propojovací lanko
 • 4 distanční sloupky
 • desku plošných spojů pro hlavní řídicí elektroniku

Začni opatrným vyloupnutím dílu 1A. Zejména dávej pozor na obdélníkové výřezy po obvodu.
Následně si vezmi 6 šroubků M3 délky 10 milimetrů a 6 matiček. Ze spodní strany je zašroubuj a příliš neutahuj.
Nalep kolem matiček čtveraté neoznačené dílky s šestihranným výřezem.
Jako poslední kápni trochu vteřinového lepidla na 2 protilehlá místa matičky. Pozor ať nekápneš do matičky. Po zaschnutí lepidla můžeš šroubky vyšroubovat.
Připrav si dva díly 1C a dva díly 1K.
Následně si vezmi 2 motory a 4 kolíky délky 30 milimetrů. Připevni vždy jeden díl 1C a 1K k motoru pomocí dvou kolíků. Dej si pozor na to, abys vyrobil levý a pravý motor - díl 1K je vždy vně podvozku, díl 1C uvnitř podvozku.
Zalep držáky motorů do podvozku. Dej si pozor na to, ať výstupek na motoru vždy směřuje vně podvozku!
Připrav si dva díly 1D.
Přilep díly 1D na přední stranu kol. Nezapomeň díl přilepit hranou k dílu 1K.
Připrav si zbývající dva díly 1D a 20 dílů 1E.
Připrav si díl 2B. Opět pozor na obdélníkové výřezy po obvodu.
Připrav si 2 díly 1J.
Začni zalepovat do podvozku díly 1D, 1E a 1J. Pozor: lep díly pouze ke spodní palubě!
Jakmile je máš naskládané, přiklop horní palubu a nechej v této poloze zaschnout. Možné je také naskládat prvně pouze polovinu dílů, nechat zaschnout a pak pokračovat se zbývajícími (jak je ukázáno na obrázku).
Následně sundej horní palubu. Výsledek by měl vypadat následovně.
Připrav si díl 1F. Do něj bude třeba nachystat konektory, jak je ukázáno na obrázku. Postup zapojení je na dalším obrázku.
Vezmi 4 banánkové konektory, 18 cm červeného drátu, 18 cm černého drátu a ještě dalších 10 cm černého drátu. Na 1 banánek napájej červený drát, na 1 banánek černý dlouhý drát a zbývající 2 banánky spoj krátkým černým drátem. Banánky zasuň a zalep tak, aby z B1- trčel černý drát, +B1 a B2- bylo propojeno a z +B2 trčel červený drát (viz předchozí obrázek).
Z boku dílu 1F přilep 2 díly 1G.
Vlep sestavený konektor na baterii do horní paluby (desku plošných spojů na obrázku připevníme v dalším kroku).
Přišroubuj 4 distanční sloupky k desce plošných spojů a zalep ji do připravených děr.
Přečnívající sloupky uřízni nožem a zabrus do roviny.
Následně vytáhni z podvozku motory.
Připájej k motoru 2 dráty (délka 10-15 cm). Nezapomeň pocínovat oba konce drátu!
Zajisti dráty na motoru opásáním páskou.
Z jednoho kola svlékni pneumatiku...
...a nasaď ji opačně tak, aby levé i pravé kolo měly souhlasně orientovaný vzorek.
Nasaď na motory kola a připevni je zpět do podvozku. V tomto kroku je možné také zalepit pingpongové míčky, ale doporučujeme tento krok odložit až na závěr.
Zalep horní palubu. Po zaschnutí doporučujeme zalepit pingpongové míčky do spodní části podvozku.
Přilep kolečko 1L na horní palubu.

Na věžní platformu budeš potřebovat:

 • 2 motory
 • 2 magnety do motorů pro enkodéry
 • 4 kolíky délky 30 mm
 • propojovací lanko

Nachystej si díly 2F a 2H.
Slep díly 2F a 2H dohromady. Opět pozor na levou/pravou stranu.
Nachystej si díl 2B.
Nachystej si díl 2A.
Slep připravené díly dohromady jako na obrázku.
Nachystej si díly dva díly 2G a jeden díl 2C.
Zalep díly 2G a 2C dle obrázku.
Nachystej si ozubená kolečka a podkladová kolečka. Kolečka slep s kroužky. Lepení proveď na hřídeli motoru, ať udržíš souosost.
Vlož motor s magnetem dle obrázku.

Odkaz na návod pro výrobu motoru s magnetem.

Vlož motor s magnetem dle obrázku.

Odkaz na návod pro výrobu motoru s magnetem.

Nasaď menší z koleček na hřídel motoru.
Nasaď větší z koleček na hřídel motoru.
Připrav si velký plexisklový kroužek.
Nalep ho zespodu otočené platformy.

Baterie

Nyní následuje zadrátování baterie a nabíječky. Baterie obsahuje celkem 8 dutinkových kontaktů - každý pól baterie je vyveden na dva kontakty, aby bylo možné hotovou baterii vložit do míčkoflusu libovolným směrem.

Z každého kontaktu baterie vede krátký a dlouhý drát. Ten krátký se zapojí na příslušnou dutinku dle popisků na stejné straně, dlouhý se provleče a vede na příslušnou dutinku na druhé straně.

Na baterii budeš potřebovat:

 • 2 červené dráty dlouhé přesně 16 cm
 • 2 černé dráty dlouhé přesně 16 cm
 • 2 červené dráty dlouhé přesně 5,5 cm
 • 2 černé dráty dlouhé přesně 5,5 cm
 • 2 kontakty pro kladný pól (bez pružiny)
 • 2 kontakty pro záporný pól (s pružinou)
 • 8 dutinkových kontaktů
 • 8 cm dlouhý popruh
 • 2 Li-Ion baterie

Na nabíječku budeš potřebovat:

 • 2 nabíjecí obvody
 • 4 banánkové konektory
 • přiměřené množství kabelů

Ze dvou dílů 12A, dvou dílů 12B, jednoho dílu 12C a dvou dílů 12D slep krabičku jako na následujících obrázcích. Díly 12F a 12E nezalepuj! Díl 12E použij pro to, aby díl 12D byl zalepen rovně.
Krabička.
Na dva červené dráty dlouhé 16 cm pro kladné napájecí póly baterií zapájej dutinkové kontakty a provlékni je dle obrázku.
Pohled z druhé strany na provlečené dráty.
Na dva černé dráty dlouhé 16 cm pro záporné napájecí póly baterií zapájej dutinkové kontakty a provlékni je dle následujícího obrázku.
Pohled z druhé strany na provlečené dráty.
Na dva červené dráty dlouhé 5,5 cm pro kladné napájecí póly baterií zapájej dutinkové kontakty a provlékni je dle následujícího obrázku (všimni si rozdílu oproti obrázku nad).
Proveď to samé pro druhou dutinku na stejné straně.
Na dva černé dráty dlouhé 5,5 cm pro záporné napájecí póly baterií zapájej dutinkové kontakty a provlékni je dle následujícího obrázku (všimni si rozdílu oproti obrázku 3 nad).
Proveď to samé pro druhou dutinku na stejné straně.
Nachystej si dva kontakty pro kladný pól (bez pružiny) a dva kontakty pro záporný pól (s pružinou).
Na obout typech kontaktů jsou malé zpětné háčky (viditelné vlevo). Zmáčkni je kleštěmi, aby nevyčnívaly (viditelné vpravo).
Připájej vždy dva černé příslušné vodiče k pružinovému kontaktu (ke kontaktu baterie 1 přijdou dráty od dutinek -B1, k baterii 2 dráty od dutinek -B2). Následně přilep kontakt za pružinku pomocí tavného lepidla.
Stejná situace jako v předchozím kroku - pouze pro kladné kontakty a s nepružinovým kontaktem (vodiče +B1 a +B2 ke kontaktům baterie 1, resp. baterie 2).
Zasuň všechny dutinky cca 1 mm pod úroveň překližky a zboku je zalep vteřinovým lepidlem.
Jakmile máš vše řádně zkontrolované, můžeš vložit baterie. Pozor na orientaci baterií - baterie jsou vloženy stejným směrem (na rozdíl od většiny držáků na baterie).
Ustřihni si 8 cm dlouhý popruh a zatav jeho konce, aby se netřepily. Následně je pomocí tavného lepidla zalep do dílu 12F.
Obrus spodní stranu dílu 12F dohladka.
Zalep díl 12F a 12E. Baterie je hotová
Nyní sestavíme nabíječku. Připrav si díly 13A, 13B, 13C a 13D.
Z připravených dílů slep krabičku.
Ze spodní stany přilep tavným lepidlem dva nabíjecí moduly. Jeden tak, aby jeho konektor trčel z připraveného výřezu - pozor; micro USB konektor musí z desky přesahovat, jinak nepůjde zasunout kabel. Následně na nabíječkách propoj mezi sebou In+ na jedné a In+ na druhé; In- na jedné a In- na druhé. Poté ke každému výstupu Bat+ a Bat- připájej drát s banánkovým konektorem.
Zasuň banánky do příslušných děr (Bat+ na prvním modulu na B1+, Bat- na prvním modulu na B1-, obdobně pro druhý modul). Kontakty zalep vteřinovým lepidlem. Nabíječka je hotová.

Stavy ve kterých se může nabíječka vyskytovat:

 • po zapnutí bez baterie: svítí zelená nebo modrá LEDka (různé verze nabíječek mají různé LEDky)
 • po připojení baterie: měla by se rozsvítit červená LEDka a nabíjecí obvod začne po chvíli hřát (teplota nabíjecích obvodů může být až k 70 °C - nelekejte se, u těchto obvodů je to normální)
 • po nabití baterie (pří úplně vybité baterce cca. 3 hodiny): měla by se rozsvítit zelená nebo modrá LEDka jako v prvním bodě

Věž

Na věži pracuj pečlivě a pozorně. Čím přesněji věž poskládáš, tím lépe bude střílet.

Připrav si díly 4A, 4B a 4C. Z nich slepíme táhlo. Táhlo je třeba lepit velmi pečlivě a raději s více lepidlem než s méně. Prvně zalep do 4B díl 4C.
Následně zalep díl 4A.
A nakonec přilep zbývající díl 4B. Poté, co díl zaschne, převrtej díry vrtákem 3,1 mm.
Připrav si 2 nepopsané díly se 3 dírami a jeden s pěti dírami (středový otvor se nepočítá).
Slep díly se třemi dírami tak, aby lícovaly.
Přilep díl s 5 dírami tak, aby lícovala jedna díra.
Zopakuj předchozí kroky ještě 3×.
Vezmi jedno levé kolečko z předchozího kroku a nasuň ho na na jeden 60mm a tři 36mm kolíky. Zamotej do nich 9 cm letecké gumy 5×5 mm. Následně nasuň pravé kolečko. Šíře celého mechanismu musí být maximálně 44 mm.
Zopakuj předchozí krok a připevni stejný mechanismus na opačnou stranu. Guma musí držet pevně a musíš být schopen ji natahovat bez toho, aby z mechanismu vyjížděla.
Nachystej si díly čtyři díly 5A, jeden díl 5B a jeden díl 5C.
Slep dva díly 5A dohromady pomocí dílů 5B a 5C. Následně vlož jeden 60mm kolík a za něj vlož gumičkový mechanismus.
Zalep zbývající dva díly 5A.
Zalep z boku díly 5D (u některých verzí je popisek zrcadlově) a mezi díly 5D zalep díl 5E (na fotografii chybí).
Nachystej si plexisklové kroužky.
Nasaď plexisklové kroužky na první kolík. Dej si pozor, ať je celý mechanismus ve středu hřídele a pak jej může zalepit. Následně připoj pomocí hřídele i táhlo - to se musí na hřídeli volně otáčet!
Nachystej si díly 6A, 6D a dva nepopsané plexisklové díly.
Zalep plexi kroužek do dřevěného kroužku. Pokud máš plochy ušpiněné od lepidla, přebrus je do hladka.
Nalep dřevěný díl, tak aby díry lícovaly. Můžeš si pomoci 2mm kolíkem.
Nalep plexisklový díl.
Celý proces zopakuj, ale vyrob zrcadlový díl - tak jak vidíš na obrázku. Následně převrtej středovou díru vrtákem 3,1 mm, vnější vrtákem 3mm.
Vezmi si 28 mm dlouhý kolík a nasaď kroužek, podložku, táhlo, podložku, kroužek. Kolík by měl v kroužcích držet (případně zalep) a na táhlu se volně otáčet.
Připrav si 2 díly 9B a 2 plexisklové kroužky.
Zalep plexisklové kroužky do dřeva. Pozor - jeden výstupek je menší než ostatní a ten přijde otočit nahoru. Pokud máš plochy ušpiněné od lepidla, přebrus je do hladka.
Připrav si 2 velká ozubená kola a 2 plexisklové kroužky.
Převrtej v kolečku středovou dírku vrtákem 3 mm. Nasaď na ni kolík, nasaď plexisklový kroužek a vyvrtej jednu z 6 děr vrtákem 3 mm. Zakolíkuj. Vyvrtej zbývajících 5 děr.
Připrav si díl 9A a zalep do něj vzpěry 9D. Pro zajištění správné pozice použij díl 9B - ten ale nezalepuj. Pozn. nyní připravuj oba díly 9A - opět se jedná o levý a pravý díl. Pozor na to.
Připrav si 4 díly 7A.
Skolíkuj a zalep ozubené kolečko, plexisklové kolečka a díly 7A. Potřebuješ kolíky: 1×30 mm do středu, 3×6 mm , 3×12 mm jdoucí přes dřevěný díl 7A, plexisklové kolečko a ozubené kolečko.

Mezi ozubené kolečko a plexisklové kolečko na kolíky polož 2-3 podložky tak, abys zajistil, že kolečko leží rovně. Nesmí ležet pouze na středovém náboji ozubeného kolečka. Tento díl vyrob 2×.

Poznámka: podložky nemusí být na každém kolíku, stačí na každém druhém.

Pozor: žádný kolík nesmí trčet na straně plexiskla a překližky (na straně ozubeného kolečka je drobné vyčnívání přijatelné).

Nasaď kolík délky 32 mm (verze pistole 24 mm). Kolík se musí volně otáčet. Nasaď na něj 2 podložky.
Nasaď ozubené kolo a přilep díl 9B. Mezi díl 9A a ozubené kolo nasaď 3-4 podložky tak, aby plexisklové kolo lícovalo s plexisklovým dílem vlepeným do 9B. Pozn. na obrázku je jiné vyhotovení kola, než máš teď na modelu před sebou.
Připrav si díl 9G.
Nalep 9G na 9A.
Připrav si díl 9H.
Nalep 9H na 9A.
Připrav si z neoznačených dílů 3 překlady. Do překladů zalep matičku.
Vezmi si motor a nasaď na něj neznačené kolečko (na obě strany)
Podle koleček zakrať hřídelky motoru
Připrav si dva díly 10A.
Nasaď je na motor za pomocí dvou kolíků o délce 24 mm.
Připrav si díl 10B (na některých šaržích špatně označen jako shoot_C_B).
Přilep 10B k držákům motoru. Samotný motor nelep!
Připrav si dva díly 10C.
Přilep díly 10C k motorové sestavě. Zaoblení má mířit k převodovce (na obrázku chybně opačně).
Připrav si dva neoznačené kroužky, do kterých zapadnou pastorky.
Nalep připravené kroužky na kroužky na hřídeli motoru. Dej si pozor na souosost.
Přišroubuj překlady na jednu stranu věže a nasaď napínací mechanismus do druhé dírky zepředu.
Přišroubuj motor pomocí 2 šroubů a 2 matek.
Přišroubuj i druhou stranu. Dej si pozor, aby velká ozubená kola byla stejně otočená a obě zabírala do napínacího mechanismu současně.
Zakolíkuj pastorek z druhé strany pomocí dvou milimetrového kolíku.
Nachystej si dva díly 9E.
Vlož díly 9E.
Vlož díl 9E.
Z dílů 3A, 3B, 13C, 13D, 13E slož zásobník na míčky.

Kompletace

Návod na kompletaci přibude.

Obecné komponenty

V této sekci naleznete informace k tvorbě specifických komponent na míčkoflus (úprava motorů, přidaní laseru, ...).

Motor s magnetem

Do některých motorů na míčkoflus je potřeba přidat magnet pro snímání otáček a polohy motoru pro následnou regulaci těchto motorů. Konkrétně se jedná o motory, které otáčí věží (jak horizontálně, tak vertikálně). V této kapitole ti ukážeme jak motory upravit.

Připrav si žlutý motor s převodovkou bez kola. Vyndej motor z převodovky. Pro uvolnění plastového řemínku, který drží motor v převodovce použij úzké kleště.
Takto vypadá motor po vyndání z převodovky.
Pro úpravu motorů budeš využívat přípravek vytištěný na 3D tiskárně. Přípravek má přilepeny dva kovové kontakty, určené na napájení motoru při úpravě. Doporučené napětí je 12 V.
Motor vlož do přípravku a zapni/zapoj napájení. Na pravé straně přípravku je umístěn magnet, který přitahuje motor přes výstupní hřídel.
Jakmile se ti motor točí, přilož ostrý kobercový nůž z pravé strany přípravku. Nůž přitlačuj k přípravku a zlehka tlač na pastorek (plastové ozubené kolečko na motoru). Při tupém noži je potřeba jezdit nožem po pastorku, dokud jej neprořízneš až k hřídelce motoru (poznáš podle změny otáček a zvuku motoru).

Motor i přípravek je potřeba přidržovat dvěma prsty, tak aby byl motor vždy dotlačen k magnetu na přípravku a při řezání se nepohyboval.

Takhle by měl vypadat pastorek po přeříznutí.
Zkus posunout kratší uříznutou část pastorku k motoru, aby jsi se ujistil, že je opravdu správně uřízlý. Nesmíš ale pohnout s druhou částí pastorku, kde je ozubené kolo (nastal by problém v následujícím kroku - hřídelka motoru musí být zároveň s hranou pastorku ozubeného kolečka).
Motor znovu vlož do přípravku a přilož kobercový nůž, tak aby se ostří dotýkalo místa, kde na pastorku začíná ozubené kolo. O ozubené kolo se můžeš ostřím opírat, ale neměl bys řezat do jednotlivých zubů. Pak přeřízni pastorek, jako v předešlém kroku. Tento řez může trvat déle.
Nyní bys měl mít pastorek přeříznutý na 3 díly. Prostřední díl budeš nahrazovat magnetem.
Sundej dva větší díly z hřídelky.
Vyhoď prostřední dílek (již ho nebudeš potřebovat).
Nachystej si magnet.
Posuň dílek na hřídelce co nejblíže k motoru.
Vlož magnet na hřídelku.
Přilep magnet vteřinovým lepidlem k hřídelce a počkej až zaschne. Stačí velmi malé množství vteřinového lepidla kápnout na hranu magnetu (při větším množství, ti může lepidlo zatéct až do motoru, který pak přestane fungovat).
Po zaschnutí lepidla nasaď pastorek s ozubeným kolečkem. Zkontroluj, že hřídelka motoru je zároveň s hranou pastorku ozubeného kolečka. Nyní máš hotový motor s magnetem.

Programování

Následující kroky tě provedou základními kroky oživení a programování Míčkoflusu.

Visual Studio Code

Míčkoflus je programován v editoru Visual Studio Code. Stáhněte si ho a nainstalujte.

Také budeme potřebovat verzovací nástroj Git. Nainstalujte si Git z této stránky. Při instalaci ponech defaultní nastavení instalátoru.

Je potřeba nainstalovat rozšíření "PlatformIO IDE". Po nainstalování rozšíření klikněte na "Reload", a po restartu vyčkejte, dokud PlatformIO nestáhne své závislosti (mělo by o tom informovat v terminálovém okně ve spodní části).

Pozor: Pokud již doplněk PlatformIO máte nainstalovaný a někdy předtím jste přes něj již programovali ESP32, ujistěte se, že máte aktuální verzi frameworku pro ESP32 a případně jej aktualizujte (potřebujete minimálně verzi 1.1.2). Aktualizaci provedete otevřením záložky "PIO Home" a tabu "Platforms", ve kterém najdete Espressif 32.

Stáhněte si demo projekt pro míčkoflus. Pokud znáte verzovací nastroj GIT, tak ho použijte a naklonujte repozitář, jinak stáhněte zip archiv.
Po instalaci PlatformIO IDE rozšíření se otevře záložka "PIO Home". V ní otevřete demo projekt, který jste stáhli v předchozím kroku.
Hlavní tělo programu najdete v souboru main.cpp. Upravte tam jméno vlastníka a jméno míčkoflusu, abyste ho našli v Androidí aplikaci.
Míčkoflus se připojuje na WiFi. Upravte WIFI_NAME a WIFI_PASSWORD aby odpovídalo vaší WiFi. Na robotáboře 2018 použijte WiFi Mickoland s heslem flusflus. Můžete také nechat Míčkoflus vytvořit vlastní WiFi tak, že při startu podržíte tlačítko SW1.
Pokud jste na Windows, nainstalujte ovladače pro převodník z USB na sériovou linku, který je osazen na ESP32 DevKitC. Ze stránek výrobce stáhněte verzi pro váš OS, rozbalte ZIP a spusťte instalátor uvnitř.
Připojte míčkoflus k počítači pomocí micro USB kabelu, zapojeného do ESP32 desky. Program zkompilujete a nahrajete do desky pomocí tlačítka "upload" ve spodní části okna.
Pokud Visual Studio nenajde vaši desku, možná je potřeba upravit možnost upload_port v souboru platformio.ini.
Dále je potřeba zkalibrovat měření napětí baterie pro váš míčkoflus. Spusťte si v PlatformIO Serial Monitor a těsně po spuštění programu by měl být vidět textový výpis na Serial Monitor. Najděte řádek začínajícím textem BATTERY CALIBRATION INFO:. Zapište si raw hodnotu (číslo, které za sebou má napsáno (raw)) z tohoto řádku. Změřte napětí na baterii podle obrázku, a vynásobte na milivolty (příklad: 7.84 V -> 7.84 × 1000 = 7840 milivoltů). Koeficient získáte výpočtem napětíMilliVolty / raw, tuto hodnotu změňte v příkazu batt.setCoef(9.0); v main.cpp.
Příklad: Raw hodnota je 944, multimetr naměřil 7.84 V.

7840 / 944 = 8.305, koeficient je tedy 8.305 a příkaz by se upravil do této podoby batt.setCoef(8.305);.

Pro ovládání míčkoflusu stáhněte aplikaci RBController. Při spuštění jméno majitele na stejnou hodnotu, na kterou jste nastavili OWNER v souboru main.cpp. Ujistěte se, že jste na stejné WiFi jako je míčkoflus, a měl by se zobrazit v seznamu.
Samotné ovládání je řešeno pomocí HTML stránky, která je umístěná na míčkoflusu. Můžete ji volně editovat, najdete ji v data/index.html. Po změně je potřeba stisknout "Upload" ve Visual Studiu, a poté "Obnovit" v RBController aplikaci.
To platí i pro jiné změny ve firmwaru nebo restartování robota.